Chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo Crestcom

C

Chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo Crestcom

C

Chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo của chúng tôi giúp đội ngũ quản lý của bạn kết nối với những người đồng nghiệp từ các doanh nghiệp khác, giúp họ mài dũa những kỹ năng của mình thông qua các chiến lược quản lý. Sau khi hoàn thành chương trình họ sẽ tự tin áp dụng những kỹ năng cần thiết học được để tạo nên thành công cho doanh nghiệp, mang đến những kết quả kinh doanh thực tế, đo lường được.

Đào tạo lãnh đạo trong kinh doanh


Chương trình đào tạo tương tác trực tiếp

Chương trình đào tạo kỹ năng quản lý đầy tương tác của chúng tôi đảm bảo đội ngũ của bạn sẽ hấp thu, cảm thụ và ứng dụng được những gì họ học được từ trải nghiệm Crestcom. Sau khi hoàn thành chương trình, họ sẽ có được những công cụ, kỹ thuật và những hệ thống mà họ có thể áp dụng vào những công việc thường nhật và trở nên thành công hơn, làm việc hiệu quả hơn trên cả hai cương vị quản lý và lãnh đạo.

Giám sát viên quốc tế


Chương trình giám sát quốc tế của Crestcom (CIS)

Chương trình giám sát quốc tế của Crestcom bao gồm 6 phần thiết kế cho các quản lý nhân viên cấp thấp, giám sát viên và giám sát viên tìm năng. CIS hoàn hảo cho việc đảm bảo rằng đội ngũ của bạn sẵn sàng cho các bước tiếp theo trong sự nghiệp của họ.

Chương trình học tập sau tốt nghiệp


Xây dựng và phát triển kỹ năng lãnh đạo của bạn

Những học viên sau khi hoàn thành chương trình Bullet Proof Manager có thể đăng ký tham gia chương trình học tập sau tốt nghiệp (CCE) để đảm bảo bộ kỹ năng lãnh đạo của họ luôn trên đà phát triển và chương trình họ đã hoàn thành tiếp tục mang đến các giá trị. Những học viên tham gia chương trình học tập sau tốt nghiệp sẽ tham dự một lớp học cho mỗi quý cho một chủ đề về kỹ năng lãnh đạo hoàn toàn mới. Mỗi chủ đề mới được phát triển dựa trên những xu hướng lãnh đạo mới và từ các nghiên cứu kinh doanh.

Hội thảo kỹ năng lãnh đạo


Hội thảo tương tác theo nhóm

Xác định các thách thức hiện hữu và tìm ra những câu trả lời có khả năng nâng cao năng suất vĩnh viễn. Áp dụng các công cụ có thể chấm dứt thái độ thiếu cam kết của nhân viên và mang lại kết quả cao ngay từ lần đầu thực hiện.