Poland Leadership Training Expert

Andrzej Kuras
Warszawa, Poland

Bio Picture: Andrzej Kuras
Pomagam firmom w planowaniu biznesu w czasach niepewności, osiąganiu lepszych rezultatów przy mniejszych zasobach, zatrzymywaniu i aktywizowaniu najlepszych pracowników, przeprowadzaniu skutecznych zmian, osiąganiu przewagi konkurencyjnej dzięki kreatywności i innowacji i skuteczniej sprzedaży w warunkach silnej konkurencji. Przez ostatnie 25 lat, pracując na stawiskach managerskich wszystkich szczebli, realizowałem projekty biznesowe w Polsce o za granicą. Będąc franczyzobiorcą CRESTCOM prowadziłem projekty dla ponad 200 Klientów z sektora SME i miedzynarodowych korporacji.

Featured Webinar

Finish Strong: How to Beat End-of-Year Burnout and Improve Employee Engagement

According to the 2023 Gallup Global Workforce Report, nearly 6 in 10 employees are psychologically disengaged at work, costing the global economy an estimated $8.8 trillion! As we approach the end of 2023, managers should remember that November and December are the most stressful months for many employees. Leaders must take action to beat end-of-year burnout and improve their team’s ability to reach their 2023 goals. Join host Jenn DeWall for this important webinar about how leaders can improve engagement, combat stress and burnout, and finish strong in the last quarter! 

Featured Ebook

Adaptive Leadership: Navigating Constant Disruption in the Modern Workplace

From technological advancements to societal shifts, leaders must adapt swiftly to navigate disruptions effectively. By fostering a culture of adaptation and continuous learning, organizations can thrive amidst constant change. Our ebook provides practical guidance on developing the necessary competencies and skills for adaptive leadership, enabling organizations to steer towards resilience and success in the modern workplace. Embrace the journey of creating, managing, and sustaining adaptive leadership in the face of disruption.

Download Ebook

×

Featured Resources

The Inner Journey of Leadership with Dan Rockwell

The Inner Journey of Leadership with Dan Rockwell

The Inner Journey of Leadership with Leadership Freak, Dan Rockwell In this episode of The Leadership Habit podcast, Jenn DeWall talks to the self-proclaimed “Leadership Freak,” Dan Rockwell, about the inner journey of leadership. Dan is the author of the highly...

Put Emotional Intelligence Into Action with Joshua Freedman

Put Emotional Intelligence Into Action with Joshua Freedman

Putting Emotional Intelligence Into Action with Joshua Freedman On this week’s episode of The Leadership Habit podcast, Jenn DeWall talks to Joshua Freedman about how to put emotional intelligence into action to improve decision-making, performance and the quality of...

Top 5 Strategies for Developing Management Strengths

Top 5 Strategies for Developing Management Strengths

5 Strategies for Developing Management Strengths Effective management is the cornerstone of successful leadership in any organization. Improving management skills enhances your leadership abilities and contributes to your team’s growth and success. This blog post will...

Overcoming Coaching Challenges as a Manager

Overcoming Coaching Challenges as a Manager

How to Overcome Coaching Challenges as a Manager In today’s organizations, a leader’s role has evolved from “manager” to “Coach.” Coaching is a powerful tool for nurturing talent, enhancing performance, and driving professional growth. In fact, studies show that...

""Z Andrzejem współpracowałem wielokrotnie, przy różnych projektach. Dla mnie najważniejsze jest to, że Andrzej z naturalną łatwością „ustawia” projekt. Mam na myśli przede wszystkim znalezienie priorytetów, odrzucenie wykluczających się rozwiązań, wybór odpowiedniej ścieżki działania. Myślę, że dzieje się tak, bo Andrzej ma bogate doświadczenie z którego na co dzień korzysta,..." Read More

-Paweł Gaca , CFO, Członek Zarządu
SPOMLEK

""Uczestnictwo w dotychczasowych sesjach szkoleniowych programu Bullet Proof Manager pozwala naszym menedżerom spojrzeć szerzej na wykonywane przez nich zadania. Zauważyłem, że zwracacie Państwo szczególną uwagę na wdrożenie prezentowanej wiedzy i rozwiązań biznesowych. Z zadowoleniem stwierdzam, że menedżerowie zaczynają wykazywać postawę nastawioną na motywację i wydajność zespołu. Minęły cztery miesiące, a..." Read More

-Rafał Piskorski , Prezes
BNP Paribas Leasing

×

""Z Andrzejem współpracowałem wielokrotnie, przy różnych projektach. Dla mnie najważniejsze jest to, że Andrzej z naturalną łatwością „ustawia” projekt. Mam na myśli przede wszystkim znalezienie priorytetów, odrzucenie wykluczających się rozwiązań, wybór odpowiedniej ścieżki działania. Myślę, że dzieje się tak, bo Andrzej ma bogate doświadczenie z którego na co dzień korzysta, zna mnóstwo narzędzi, które usprawniają dochodzenie do konsensusu, a także potrafi świetnie wyciągać wnioski z chaotycznych często dyskusji.""

-Paweł Gaca , CFO, Członek Zarządu
SPOMLEK

×

""Uczestnictwo w dotychczasowych sesjach szkoleniowych programu Bullet Proof Manager pozwala naszym menedżerom spojrzeć szerzej na wykonywane przez nich zadania. Zauważyłem, że zwracacie Państwo szczególną uwagę na wdrożenie prezentowanej wiedzy i rozwiązań biznesowych. Z zadowoleniem stwierdzam, że menedżerowie zaczynają wykazywać postawę nastawioną na motywację i wydajność zespołu. Minęły cztery miesiące, a ja już widzę efekty, o których Pan wspominał podczas naszego pierwszego spotkania. Inwestycja w Państwa program miała głęboki sens.""

-Rafał Piskorski , Prezes
BNP Paribas Leasing

×

""

-

Contact Andrzej Kuras

Contact Info

  • Brzozowa 17, Warszawa, Mazowieckie 05-807, Poland
  • +48 (516) 475-205
  • +48 (516) 475-205

Webinar Registration

×

Finish Strong: How to Beat End-of-Year Burnout and Improve Employee Engagement

According to the 2023 Gallup Global Workforce Report, nearly 6 in 10 employees are psychologically disengaged at work, costing the global economy an estimated $8.8 trillion! As we approach the end of 2023, managers should remember that November and December are the most stressful months for many employees. Leaders must take action to beat end-of-year burnout and improve their team’s ability to reach their 2023 goals. Join host Jenn DeWall for this important webinar about how leaders can improve engagement, combat stress and burnout, and finish strong in the last quarter! 

October 27th, 2023 at 10:00AM ET

Would you like more information about our programs? Check any of the below options to receive more information:

Interested in something not listed above?

something went wrong

Your submission returned the following errors: