Featured Ebook
Understanding the Power of Collective Intelligence

Collective Intelligence

Understanding the Power of Collective Intelligence

In de zich snel ontwikkelende bedrijfsomgeving van vandaag moeten organisaties voortdurend klaar staan om zich aan te passen en te veranderen. Om strategische beslissingen te kunnen nemen, moeten leiders toegang hebben tot grote hoeveelheden informatie en expertise. Aangezien banen en werkplekken steeds complexer worden en meer gespecialiseerde kennis vereisen, ligt de uitdaging in het integreren van die kennis in een organisatie om succesvolle resultaten te creëren; het talent en de expertise van één individu is niet genoeg. Interessant is dat er overtuigend bewijs is dat groepen mensen collectief slimmer zijn dan individuele experts als het gaat om het oplossen van problemen, besluitvorming, innovatie en het voorspellen van gevolgen.

Download Ebook