Featured Ebook
De Authentieke Leider: Vertrouwen heropbouwen in het leiderschap door het omarmen van de kernwaarden

De Authentieke Leider: Vertrouwen heropbouwen in het leiderschap door het omarmen van de kernwaarden

Meer dan ooit zijn mensen op zoek naar echte, authentieke leiders om het roer van organisaties en instellingen over te nemen. Stakeholders zijn op zoek naar leiders met een geïnternaliseerde moraal dat ethisch gedrag stimuleert. Medewerkers zijn op zoek naar managers die oprecht om andere mensen geven en die zich bewust zijn van hoe hun acties de wereld om hen heen beïnvloeden. Gebrek aan vertrouwen in leiderschap en instellingen schaadt de betrokkenheid, vermindert de productiviteit en creëert een negatieve cultuur.

Download Ebook